Çevre Politikamız

  • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,
  • Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,
  • İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı,
  • Enerji verimliliği sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı, performansı yüksek tasarımları desteklemeyi,
  • Üretim faaliyetlerimizi Çevre Yönetim Sistemlerini uygulayarak gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda

  • Çevre ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,
  • Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,
  • Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı artırmayı

taahhüt ederiz.


Genel Müdür